image descriptionimage description

בלוג

הקיץ הישראלי מאופיין בגלי חום וטמפ' שנוסקות למעלות במהלך היום. לאלו מאיתנו שנמצאים במיזוג, גל החום פחות מורגש ויכול לגרום...
מי מטפל בך? על כלבי טיפול, כלבי שירות וחיות אחרות תחום בעלי החיים הטיפוליים בישראל עובר בשנים האחרונות מהפכה של...